Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

En skoledag med engelsk


Lærer: Marit Kjærnes
Skole: Spetalen skole, Råde
Lengde: 14.52 min
Last ned  infoark

I denne filmen følger vi en gruppe elever på 4. trinn som vier en hel skoledag til engelskfaget. Undervisningen denne engelskdagen er organisert i stasjoner.

Elevene har først en felles innledning med engelsk sang, deretter gjennomgår læreren inndelingen av dagen og de enkelte aktivitetene. Det er lagt stor vekt på at aktivitetene skal være varierte. Elevene skal blant annet lese, skrive, lytte, illustrere og spille spill.

Hovedbasen for dagen er klasserommet, der elevene jobber med ulike typer oppgaver ut fra en arbeidsplan med må-, bør- og kanoppgaver. I må-oppgavene skal elevene oversette og tegne ut fra en instruksjon på engelsk, og de skal lese en bok. Det er fire ulike vanskegrader på bøkene elevene kan velge mellom. Bør-oppgavene dreier seg om enklere lese- og skriveoppgaver, mens kanoppgavene er mer lek- og lystpregede aktiviteter, for eksempel å spille lotto.

Tre stasjoner er plassert andre steder på skolen. På kjøkkenet skal elevene bake muffins etter en oppskrift på engelsk. På datarommet arbeider elevene parvis med nettoppgaver, blant annet er det oppgaver om farger og navn på kroppsdeler. Den siste stasjonen er felles for alle gruppene. Da er det språkleker i gymsalen: Simon says, Catch the colour og Change places.

Engelskdagen blir avsluttet med en kort oppsummering og evaluering før elevene kan smake på de «engelske» muffinsene som de selv har bakt tidligere på dagen.

Spørsmål til diskusjon
Hva er fordelene med en hel undervisningsdag i ett fag, engelsk i dette tilfellet?
Hvilke aktiviteter bør være med på en slik språkdag for at elevene skal oppleve variasjon og få øvelse i ulike ferdigheter?
Hvordan ville du organisert en hel språkdag med egne elever?

Ressurser
Maagerø, Eva og Birte Simonsen (2006): Polly put the kettle on – engelsk i barnehage og småskole. SEBU Forlag
Munden, Juliet og Astrid Myhre (2007): Twinkle Twinkle. English 1–4. Høyskoleforlaget
Den europeiske språkdagen

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret