Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Veiledet lesing


Lærer: Signvor Andersenveiledet-lesing
Skole: Maridalen skole, Oslo
Lengde: 16.08 min
Last ned infoark

Metoden veiledet lesing (Guided Reading) går ut på å øve opp elevene til å bli selvstendige og kritiske lesere (her engelsk).

I denne filmen får vi se en økt med veiledet lesing organisert som del av et stasjonsundervisningsopplegg. Elevgruppen er aldersblandet og satt sammen av elever fra 2., 3. og 4. trinn.

På stasjonen med veiledet lesing sitter elevene sammen med læreren. Læreren veileder elevene i lesingen av en bok som hun har valgt ut på forhånd. Alle elevene har hvert sitt eksemplar av boken. Elevene på 4. trinn leser en vanskeligere bok enn elevene på 2. trinn.

Det første læreren gjør, er å presentere læringsmålet for lesingen. For elevene på 4. trinn er for eksempel læringsmålet å lese teksten på engelsk med innlevelse. Læreren og elevene blar deretter gjennom boka sammen, leser og diskuterer seg gjennom teksten. For å øke leseforståelsen stiller læreren spørsmål underveis som aktiviserer elevenes forkunnskaper.

Læreren og elevene ser også på hvordan boka er bygd opp og formgitt, de diskuterer vanskelige ord, de ser etter ledetråder i tekst eller bilde som kan bidra til forståelsen, og sammen drøfter de innholdet. Å forstå innholdet i teksten er det sentrale i veiledningen.

En annen viktig del av metoden med veiledet lesing er at man arbeider med mindre deler av boka, alternativt ett emne, om gangen. For eksempel: Vi lærer navn på dyr, vi lærer hva en setning er, vi lærer å bruke bilder for å forstå teksten, vi lærer spørreordene what, where, who og when. Etter gjennomgangen av boka vurderer elevene og læreren i fellesskap om læringsmålet er nådd. Det er vanlig at elevene leser boka på nytt på egen hånd etter økten med veiledet lesing.

Hovedpersonene i de to bøkene som læreren bruker i denne timen, er dyr. Dyr er også temaet for arbeidet på de andre stasjonene. På skrive- og tegnestasjonen tegner elevene et dyr de velger selv, og skriver tilhørende faktasetninger på engelsk. Som en avslutning på stasjonsopplegget skal elevene vise fram tegningene sine og lese faktasetningene høyt for hverandre.

På datastasjonen arbeider elevene med ulike nettoppgaver, og på spillstasjonen spiller elevene et engelsk brettspill som gir dem en del muntlig trening. I tillegg rekker de på denne stasjonen å øve på å presentere faktasetningene de har skrevet.

Spørsmål til diskusjon
Hva lærer elevene i denne undervisningsøkten?
Hvordan ville du selv organisert og gjennomført et opplegg med veiledet lesing?
Hva er gode metoder for å gjøre elevene til bedre lesere i fremmedspråk?

Ressurser
Steen-Paulsen, Mari og Kathrine Wegge (2008): Veiledet lesing. Metodehefte med DVD. Cappelen
«Veiledet lesing som undervisningsmetode i engelsk ved Maridalen skole», FOU-prosjekt støttet av Fremmedspråksenteret
Fremmedspråksenteret: Leseveiledning

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret