Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Wiki


Lærer: Inger Langseth
Skole: Brundalen vgs, Trondheim
Lengde: 17.21 min
Last ned infoark

I denne filmen får vi innblikk i et prosjektarbeid i franskfaget som involverer bruk av IKT. Sentralt i prosjektet står fransk kultur og samfunn. I tillegg har elevene blitt enige om at de trenger å øve på fortidsformer, noe oppsummeringen av det forrige prosjektarbeidet til klassen viste.

Elevene gis anledning til å vinkle prosjektoppgaven ut fra egne interesser og forutsetninger. Hvilken form sluttproduktet skal ha, er også opp til elevene, men de endelige prosjektproduktene skal alle publiseres i klassens Wiki.

En Wiki er et gratis webverktøy som elevene kan bruke til å skrive tekster, laste opp bilder, lyd- eller videosnutter. På Wikisiden sin kan elevene lett lagre og samle alt arbeidet de gjør digitalt. Med Wiki-verktøyet er det enkelt å produsere sammensatte tekster og presentere fagstoff.

Med utgangspunkt i utvalgte kompetansemål fra Læreplan i fremmedspråk utarbeider elevene et sett med felles delmål for prosjektet og prosjektperioden. Videre utvikler de individuelle mål for sine egne prosjektoppgaver. At elevene er seg bevisst målene for prosjektet, er en viktig forutsetning for læring.

I filmen ser vi elevene arbeide med prosjektoppgavene sine og hvordan de utarbeider prosjeksidene i Wiki-en sin. Vi får også se noen av presentasjonene. Elevene presenterer både på norsk og på fransk. Til slutt har elevene en oppsummering der de vurderer denne måten å arbeide på.

Elevkommentarene om Wikiplattformen går blant annet ut på at det lureste og mest lærerike er å produsere tekster selv. Med «klippet og limt» fra andre nettsteder vil de ikke få noen tilbakemelding av verdi. Elevene framhever også at produktene ser veldig bra ut ettersom man kan legge til bilder og lyd- og filmsnutter. Wiki-verktøyet gir dessuten god oversikt over hva man har laget, og man kan kommentere andres produkter.

Gevinsten for læreren ved pedagogisk bruk av en Wikiplattform ligger først og fremst i de mulighetene den gir for underveisvurdering. Og både prosess og resultat blir viktig i så måte. Læreren har hele tiden god oversikt over den enkeltes produksjon, og kan dessuten følge progresjonen fra begynnelsen til slutten av året, noe som gir et spenn i vurderingsgrunnlaget.

Spørsmål til diskusjon
Hvilke pedagogiske fordeler kan det ha å jobbe i en Wiki i fremmedspråkundervisningen?
På hvilken måte kan en Wiki være med på å differensiere undervisningen?
Hvordan ville du benyttet Wiki i din egen undervisning?
Hvilke retningslinjer eller regler bør gjelde for arbeidet i en Wiki?

Ressurser
Fremmedspraksenteret: IKT veiledning
«Å være digital i fremmedspråk» av Inger Langseth og Ruth Grüthers i Otnes, Hildegunn (red.) (2009): Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret