Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk

Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler skal gi elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere. Ved å lede elevene gjennom ulike faser skapes dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring.

Sirkelen for læring og undervisning fungerer som en overordnet modell for undervisningsplanleggingen. 

TEMA DYR (Fremmedspråk nivå I og engelsk, barnetrinnet)

Video fase I 

Video fase II

Tema BY (Fremmedspråk nivå I)

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 16.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret