Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tips og opplegg til tegnspråk
I menyen til venstre finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for tegnspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 30.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret