Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tysk - Barnetrinn
Metodiske tips for lesing Communicare (tidsskrift)
Metodiske tips for skriving Den europeiske språkpermen (13 - 18)
Metodiske tips for muntlig Fokus på språk (publikasjon)
Metodiske tips for ordinnlæring Skole i praksis (videoer)
Metodiske tips for innlæring av strukturer  
Sprich mit uns (Ressursen består av et hefte med 10 kort med forslag til hvordan man kan ordlegge seg på tysk i overgangssituasjoner som er i klasserommet.)  
Læringsressurser (søkebase)  
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.06.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret