Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Valgfag


Framandspråksenteret har hovedansvar for utvikling av støttemateriell til to av valfaga på ungdomstrinnet, Internasjonalt samarbeid og Reiseliv.

Du kan òg nytta ressursar frå NAFO (Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring). Du finn desse ressursane i vår ressursbase for Læringsressursar.

Sjå òg Utdanningsdirektoratet si samleside med rettleiingar og støttemateriell til valfaga på ungdomstrinnet.Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret