Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenteret endrer tilhørighet og navn

Alle de nasjonale sentrene knyttes tettere opp mot sine vertsinstitusjoner fra 2018. I forbindelse med omstruktureringen vil Fremmedspråksenteret nå være direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

Fra 1.1.2018 blir de 10 nasjonale sentrene knyttet enda tettere opp mot sin vertsinstitusjon. Det betyr i praksis at Fremmedspråksenteret blir en egen avdeling ved Høgskolen i Østfold. Samtidig mister vi vårt nære forhold til Utdanningsdirektoratet. Hensikten med forandringen er å gjøre de nasjonale sentrene bedre rustet til å bidra med forskningsbasert kompetansehevingen av norske lærere.

Vår vertsinstitusjon har lagt forholdene godt til rette for at vi som senter skal kunne samarbeide med forskjellige aktører i Norge og dermed oppfylle våre nasjonale forpliktelser. Samtidig som vi får enda tettere bånd til vertsinstitusjonen er vi nå direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

I forbindelse med omstruktureringen benytter vi anledningen til å rette opp navnet til senteret slik at det blir klarere hvilke fagområder vi dekker. Det nye navnet er Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen /Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa /Norwegian National Centre for English and other Foreign Languages in Education. Kortnavnet vårt vil fortsatt være Fremmedspråksenteret.

Publisert: 18.12.2017 12:40 av Tina Buckholm

« Tilbake

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret