Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Tysklærerdagene 2017

Fra:  26. Oktober 2017 08:00  
Til:  28. Oktober 2017 16:00
Sted:  Oslo
 
 

Tyskforum og Goethe-Institut ønsker velkommen til Tysklærerdager 2017 26.-.28. 2017.

Konferanseside

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret