Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Nettverkssamling

Fra:  07. Desember 2017 08:00  
Til:  08. Desember 2017 16:00
Sted:  Gardermoen
 
 

 

Nettverkssamling for universiteter, høgskoler, nasjonale sentre.

Tema: Ny modell for kompetanseutvikling - erfaringer og fremtidsbilder.

Karin Dahlberg Pettersen og Steinar Nybøle deltar fra Fremmedspråksenteret.

Nettside for samlingen

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret