Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Frankrikekonferansen 2018

Fra:  12. Februar 2018 08:00  
Til:  12. Februar 2018 16:00
Sted:  Oslo
 
 

Konferansen er for deg som jobber med ungdom og utdanning.

Frankrikekonferansen gjennomføres i Oslo, 12. februar 2018.

Frist for påmelding er 15. januar 2018.

Fremmedspråksenteret er medarrangør og stiller med flere representanter.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret