Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Spansklærerdager

Fra:  03. Februar 2018 09:00  
Til:  04. Februar 2018 16:00
Sted:  Uppsala, Sverige
 
 

Spansklærerdager 3. og 4. februar 2018!

Fortbildningsavdelningen for skolans internationalisering arrangerer språklærerdager med fokus på målspråket i klasserommet og task-based-approach på språkundervisningen.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret