Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Konferanse om begynneropplæringen

Fra:  25. Januar 2018 09:00  
Til:  26. Januar 2018 14:45
Sted:  Bergen
 
 

 

Konferanse om begynneropplæringen: God start! Begynneropplæring i skolen.

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Tid: 09:00 – 14:45.

Fra senteret deltar Karin Dahlberg Pettersen og Renate Evjenth

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret