Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Notat 1/2017 er nå ute

Les om elevenes språkvalg skoleåret 2016/17

 

Årets tall for språkvalg på ungdomsskolen er nå tilgjengelig i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) og har blitt publisert av Utdanningsdirektoratet. Tallene viser at noe færre elever valgte fremmedspråk på 8. trinn i 2016 enn i 2015.

Les mer om utviklingen og hvordan bl.a. tilbud om arbeidslivsfag påvirker valget elevene tar.

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 20016-2017

Publisert: 23.02.2017 12:30 av Tina Buckholm

« Tilbake

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret