Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Bli med på språkfest i Trondheim!

Tirsdag 26. september arrangerer NTNU og Fremmedspråksenteret årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.

 

Tema for konferansen er flerspråklighet, og vi byr på et program for engelsk- og fremmedspråklærere med fagspesifikke og språkoverbyggende foredrag. Hvordan takler hjernen egentlig flere språk - blir den ikke forvirret?

Kom på etterutdanningskonferanse i Trondheim og få svar på dine spørsmål om flerspråklighet samt faglig påfyll til undervisningen.

Konferansen retter seg spesielt mot språklærere på 8.-13. trinn. Språkstudenter og lærerutdannere er også hjertelig velkommen!

Sett også av kvelden 25. september 2017. Da vil det bli en festaften for engelsk og fremmedspråk på Litteraturhuset i Trondheim.

Konferansenettside

Publisert: 19.05.2017 13:55 av Tina Buckholm

« Tilbake

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret