Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenteret endrer tilhørighet og navn

Alle de nasjonale sentrene knyttes tettere opp mot sine vertsinstitusjoner fra 2018.

 

Fra 1.1.2018 blir de 10 nasjonale sentrene knyttet enda tettere opp mot sin vertsinstitusjon. Det betyr i praksis at Fremmedspråksenteret blir en egen avdeling ved Høgskolen i Østfold. Samtidig mister vi vårt nære forhold til Utdanningsdirektoratet. Hensikten med forandringen er å gjøre de nasjonale sentrene bedre rustet til å bidra med forskningsbasert kompetansehevingen av norske lærere.

Vår vertsinstitusjon har lagt forholdene godt til rette for at vi som senter skal kunne samarbeide med forskjellige aktører i Norge og dermed oppfylle våre nasjonale forpliktelser. Samtidig som vi får enda tettere bånd til vertsinstitusjonen er vi nå direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

I forbindelse med omstruktureringen benytter vi anledningen til å rette opp navnet til senteret slik at det blir klarere hvilke fagområder vi dekker. Det nye navnet er Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen /Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplæringa /Norwegian National Centre for English and other Foreign Languages in Education. Kortnavnet vårt vil fortsatt være Fremmedspråksenteret.

Publisert: 18.12.2017 12:40 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret