Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Privatisteksamen våren 2018

Frist for oppmelding til privatisteksamen 2018 er 1. februar

 

Dersom du skal ta privatisteksamen i vårsemesteret er fristen for oppmelding 1. februar. Du melder deg på hos Privatistweb

Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du en oversikt over hvilke fremmedspråk man kan ta som privatist.

Publisert: 03.01.2018 08:55 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret