Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenteret tilbyr kompetanseutvikling for språklærere

Oslo kommune og Fremmedspråksenteret har fått tilsagn på søknad om midler i forbindelse med DEKOM


Fremmedspråksenteret (faglig) og HIØ VIDERE (administrativt) skal tilby en kursrekke for fremmedspråklærere i Oslo kommune på ungdomstrinnet. Kursrekken vil innebære tre samlinger (+ mellomarbeid) høsten 2019 for hvert av språkene fransk, spansk og tysk.

Kan en lignende kursrekke være noe for din skole? Se Fremmedspråksenterets nettside for våre KOMPETANSEUTVIKLINGSTILBUD.

(Les om DEKOM på Utdanningsdirektoratet sine sider)

Publisert: 03.10.2018 13:40 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret