Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenteret med i europeisk samarbeidsprosjekt

Senteret har sammen med partnere fått innvilget € 200 000 til Erasmus+ prosjekt

Fremmedspråksenteret har, i samarbeid med det skotske fremmedspråksenteret SCILT og det nyetablerte danske fremmedspråksenteret, Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, fått innvilget nesten 200 000 Euro fra Erasmus+ for å gjennomføre samarbeidsprosjektet:

Generation Global – Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future

Prosjektets overordnede målsetning er å øke bevisstheten om verdien av flerspråklighet og interkulturell kompetanse for fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere.
Prosjektet har en varighet på tre år og vil avsluttes i 2021. Innen den tid vil tre hovedmålgrupper ha vært i fokus:

  • Næringslivet
  • Beslutningstakere i utdanningssektoren
  • Unge

Nyheter, publikasjoner, arrangementer og hendelser knyttet til prosjektet vil bli oppdatert på en egen side på Fremmedspråksenterets nettsider, hvor det vil være mulig å følge utviklingen.

Prosjektet fikk god vurdering og i tildelingsbrevet ble det blant annet skrevet:
This is a strong consortium of key national actors in the language world of their country, reinforced by a network of relevant associated partners who will provide valuable support.” - Erasmus+ Assessors Application Feedback

Prosjektgruppa har allerede hatt et forberedende møte i Glasgow, og prosjektet ble formelt startet på Den europeiske språkdagen, 26. september.

Fremmedspråksenteret er stolte over å delta i dette prosjektet sammen med SCILT og Aarhus Universitet og ser frem til et godt samarbeid.
Følg med videre!

Publisert: 21.10.2018 14:10 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret