Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenteret har utnevnt æresambassadør for fremmedspråk

Karin D. Pettersen har blitt utnevnt til fremmedspråkambassadør honoris causa

 

Karin Dahlberg Pettersen og Steinar NybøleFremmedspråksenteret har utnevnt Karin Dahlberg Pettersen til æresambassadør for fremmedspråk.

Karin har vært ansatt ved senteret i over 13 år. Hun har på en forbilledlig måte utmerket seg både regionalt og nasjonalt.

Karin får prisen for sitt utrettelige arbeid og engasjement for språk og da spesielt engelsk. 

Vi gratulerer Karin med prisen og takker for arbeidet hun har gjort og gjør for språk.

 

Publisert: 23.01.2019 14:45 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret