Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen!

Er du fremmedspråklærer? Arbeider du på ungdomstrinnet til høsten? Kunne du tenke deg kompetanseheving innenfor muntlige ferdigheter? (lytting, produksjon, interaksjon) MELD DEG PÅ KURSET VÅRT! NB! Kurset er nå åpent for lærere i andre kommuner enn Oslo!

 

Kurset vil gi lærerne et utvidet repertoar av metodiske tilnærmingsmåter som fokuserer på muntlige ferdigheter og skal bidra til at elevene tar fremmedspråket i bruk fra første stund. 

Kurset går over tre samlinger:

DATOER/TID:

Onsdag 11.09 2019 12.00–16.00 (Lytteferdigheten)

Onsdag 23.10 2019 12.00–16.00 (Muntlig produksjon)

Onsdag 04.12 2019 12.00–16.00 (Muntlig interaksjon/samhandling)

KURSSTED: Nasjonaltheatret Konferansesenter, KS Agenda, Haakon VIIs g. 9 

Brosjyre

Påmelding

Se også våre sider med mer informasjon om vårt kompetansehevingstilbud

Publisert: 20.05.2019 09:50 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret