Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fremmedspråksenterets kommentarer til innspill til Lied-utvalget

Notat med forslag til innspill til Lied-utvalget


Lied-utvalget (NOU 2018:15) trekker frem en rekke interessante spørsmål når det gjelder fremmedspråkfaget i norsk skole i dag:

  • Kravene til timer og fordypning fremmedspråk er kompliserte
  • Ulike krav fører til ulike muligheter for fordypning
  • Ikke alle elever på studieforberedende utdanningsprogrammer har fremmedspråk
  • Elever som ikke har valgt fremmedspråk på ungdomsskolen får uheldige konsekvenser dersom de velger studieforberedende utdanningsprogram på videregående
  • Fremmedspråk er et strengt krav for noen elever, men faller bort hvis man velger en annen vei til studiekompetanse
  • Stadig flere lokale varianter og veier mot studiekompetanse skaper uklarhet

Dette er utfordringer som vi på Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) kjenner godt til og arbeider med til daglig. Lied-utvalget peker på flere store systemiske utfordringer med fremmedspråkfaget, spesielt i overgangen mellom ungdomsskole og videregående.

Les våre forslag til innspill i vårt notat.

 

Publisert: 29.05.2019 14:05 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret