Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Hvordan kan skriving bidra til dybdelæring?

Fremmedspråksenteret arrangerer kurs i Oslo om hvordan skriving kan bidra til dybdelæring. Dette etterutdanningstilbudet presenterer et firedelt undervisningsforløp som gjennom modellering, varierte aktiviteter og læringssamtaler gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som selvstendige skrivere.

Osloskolen inviterte i utgangspunktet sine fremmedspråklærere 8.–10. årstrinn til etterutdanningstilbud i samarbeid med Fremmedspråksenteret.

Det er nå åpnet for at lærere utenfor Oslo kan melde seg på kurset! 

Du kan lese mer om kurset i brosjyren

Påmelding: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/login?inst=HiOf

 

Publisert: 08.01.2020 14:40 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret