Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Søknadsfrist - workshop

Fra:  23. Juni 2017 23:55  
Til:  23. Juni 2017 23:55
Sted:  Graz, ØSterrike
 
 


Er du språklærer eller lærerutdanner?

Kunne du tenke deg å utveksle din erfaring med digital kompetanse i språkundervisning med lærere fra hele Europa?

Det europeiske språksenteret inviterer til workshop 10.-11. oktober 2017

Send oss en søknad senest 23. juni 2017

Du finner mer informasjon om workshopen på våre nettsider

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret