Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Erfaringskonferanse

Fra:  22. Mai 2017 09:00  
Til:  23. Mai 2017 16:00
Sted:  Larvik
 
 

Erfaringskonferanse for engelsk i Kompetanse for kvalitet-satsingen arrangeres av Høgskolen i Sørøst-Norge og Fremmedspråkenteret den 22.-23. 5. 2017 på Farris Bad, Larvik.

Karin Dahlberg Pettersen og Gini Lockhart-Pedersen representerer Fremmedspråksenteret

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret