Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Utvikling av tidlig språklæring og flerspråklig utdanning

Fra:  24. Mai 2018 07:30  
Til:  24. Mai 2018 16:30
Sted:  København, Danmark
 
 

 

Prosjektet Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context er nå inne i sin avsluttende fase.

Påmelding til prosjektets avslutningskonferanse er nå åpen. Konferansen holdes ved Københavns Universitet 24.mai 2018.

Program og informasjon om registrering finnes på konferansens nettside.

prosjektets Facebookside kan man få oppdatert informasjon om konferansen, samt lese resultatene fra prosjektet.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret