Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

FYR-konferanse 2018

Fra:  03. Desember 2018 09:30  
Til:  03. Desember 2018 16:00
Sted:  Gardermoen
 
 

INVITASJON TIL KONFERANSE OM YRKESRETTING OG RELEVANS 3. DESEMBER 2018

Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole fortsetter. De nasjonale sentrene som var involvert i FYR-prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra i dette arbeidet. De arrangerer derfor, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, en konferanse med fokus på yrkesretting og relevans

Viktige datoer:
28.05 - Møte på KD
04.06 - INNLAC
06.06 - Møte i Ungarn
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret