Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Signering av intensjonsavtale

Fra:  21. Mai 2019 08:00  
Til:  21. Mai 2019 15:00
Sted:  St. Petersburg, Russland
 
 

Fremmedspråksenteret signerer intensjonsavtale med det russiske språk- og kulturinstituttet Russkiy Mir avdeling St. Petersburg

Avtalen innebærer et tettere samarbeid om kvalitet i russiskundervisningen i hele utdanningsløpet og promotering av russisk som fremmedspråk.

Lederen for Russkiy Mir St. Petersburg undertegner fra russisk side. Leder for Fremmedspråksenteret undertegner fra norsk side.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret