Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Erasmus+ møte

Fra:  17. Juni 2019 08:00  
Til:  18. Juni 2019 15:00
Sted:  Fremmedspråksenteret
 
 

Erasmus+ møte i forbindelse med prosjektet Global Generation - med mål om å motivere flere til å velge fremmedspråk. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, SCILT i Skottland og Fremmedspråksenteret. 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret