Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

ECML - Call for proposals

Fra:  02. Juli 2019 08:00  
Til:  02. Juli 2019 16:00
Sted:  Graz, Østerrike
 
 

Fremmedspråksenteret deltar i ekspertgruppen som skal evaluere søknadene til nye prosjekter ved ECML 2020-2023.

Les mer om kommende prosjekter på ECML sine nettsider

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret