Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fulbright

Fra:  12. Juni 2019 09:30  
Til:  12. Juni 2019 15:45
Sted:  HALDEN
 
 

Oppsummering av skoleåret fra Roverne som har besøkt en mengde skoler i løpet av 2018/2019.

Besøk nettsiden til Fulbright for mer informasjon om ordningen.

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret