Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Språkdagkonferanse 2019

Fra:  26. September 2019 08:30  
Til:  26. September 2019 16:00
Sted:  HALDEN
 
 

Torsdag 26. september 2019 arrangerer Høgskolen i Østfold og Fremmedspråksenteret årets nasjonale språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen.
Vi byr på et rikholdig program innen engelsk og fremmedspråk med både språkspesifikke og språkoverbyggende foredrag.

Påmelding og program

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret