Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Brasil, mer enn fotball og samba!

Visste du at 215 millioner har portugisisk som morsmål?


Fotolia_8607259_XS_250.jpgHele verden ser nå mot Brasil og VM i fotball. I Brasil er portugisisk offisielt språk. Med ca. 215 millioner morsmålsbrukere er portugisisk verdens 6. største språk. I tillegg til Brasil (197 millioner) snakker man portugisisk i Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Sao Tomé & Principe, Øst-Timor og selvfølgelig i Portugal. Den geografiske fordelingen skyldes at portugiserne var dyktige sjøfolk som la under seg et stort kolonialrike under de store oppdagelsene . Det området som i dag er Brasil, ble portugisisk rundt 1500, og først i 1822 ble Brasil en selvstendig stat.

Selv om man sier at man snakker portugisisk både i Portugal og Brasil, hører man ganske snart om en person kommer fra Portugal eller Brasil. Dette gjelder spesielt i fonetikken, men også visse ord er forskjellige. Skal man ta bussen i Portugal, så bør man søke etter en ”autocarro”. I Brasil spør man imidlertid etter en ”onibus”.

Portugisisk har mye til felles med spansk og andre romanske språk. Språket går tilbake på latin som ble importert gjennom romersk bosetting. Litt utfordrende for oss med norsk som bakgrunn er alle /sch/-lydene. Dessuten finnes det 9 vokaler, 10 diftonger, fem nasale diftonger og 25 konsonanter.

I 2013 startet Arendal vgs. med portugisisk på nivå I. Våren 2014 var elevene på en ukestur  til Lisboa. Fra høsten 2014 starter ca. 20 elever ved Trysil vgs. med portugisisk. Disse skal kombinere portugisisk språk og reiseliv (jf. Læreplan for reiseliv og språk).

Fremmedspråksenteret har inngått en intensjonsavtale med det portugisiske Camões instituttet i Lisboa for å få hjelp til å promotere portugisisk og til å utvikle læringsressurser. Vi er også svært glad for å kunne knytte til oss portugisiskseksjonen ved Universitetet i Oslo.
Etableringen av portugisisk i norsk skole hilses velkommen av NHO som i en Twittermelding til Fremmedspråksenteret peker på at flere norske bedrifter har behov for personer som kan portugisisk.
(Kilde: http://www.sprachennetz.org/2014/06/sprache-des-monats-portugiesisch/)

Publisert: 03.07.2014 14:00 av Tina Buckholm

« Tilbake
Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret