Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Brosjyrer og hefter


Vi har laget egne språkvalgbrosjyrer for rådgivere og for elever/foreldre. Brosjyrene forklarer hvilke valgmuligheter elevene har og hvilke konsekvenser som er forbundet med disse valgene.

I tillegg har vi laget egne hefter for en rekke språk. Disse heftene er publisert i serien Fokus på språk. Brosjyrene og heftene kan lastes ned her og bestilles gratis fra vårt bestillingstorg.

Brosjyrer for rådgivere    
Ungdomstrinn BM NN
Videregående opplæring BM NN

 

Brosjyrer for elever/foreldre    
Ungdomstrinn BM NN
Videregående opplæring BM NN

 

Powerpointpresentasjoner til informasjon om språkvalg i vgs.    
Valg av fremmedspråk programfag/Val av framandspråk programfag BM NN
Valg av fremmedspråk fellesfag/Val av framandspråk fellesfag BM NNSpråkhefter i serien Fokus på språk
Antikkens språk
Arabisk
Engelsk
Fransk
Italiensk
Japansk
Kinesisk
Koreansk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Tysk

 

Eksterne lenker
Pour le français - Nettside med informasjon om fransk språk og kultur.
Zehn Gründe für Deutsch - Nettside med informasjon om tysk språk og kultur.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.05.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret