Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Generation Global


Generation Global er et Erasmus+ prosjekt som skal øke bevisstheten i samfunnet for viktigheten av å språk- og kulturkunnskaper utenom engelsk i det moderne arbeidsmarkedet.

Det konkrete formålet er å arbeide internasjonalt og bygge nasjonale verktøykasser som henvender seg til næringslivet, rådgivere og utdanningsledere, samt til elever, foreldre og foresatte.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret