Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Formål


I Europa har vi bruk for unge med sterk kompetanse i språk og interkulturelle ferdigheter, så de kan takle dagens og morgendagens utfordringer i samfunnnet og arbeidsmarkedet. Nyere undersøkelser viser at det er en stor prosentandel av unge som mangler tilstrekkelige språkkunnskaper. Samtidig er det en udekket etterspørsel etter språk- og kulturkunnskaper i arbeidslivet. Dette prosjektet har som mål å bidra til løsningen på begge disse utfordringene.

Prosjektet har tre primære målgrupper:

  • Den første målgruppen er næringslivet. Virksomhetene som vi har som samarbeids- og dialogpartnere i prosjektet har som oppgave å definere en klar profil for behovet for en flerspråklig og flerkulturell arbeidsstyrke, for å skape etterspørsel og dekke kompetansebehovet som næringslivet rapporterer om.
  • Den andre målgruppen er rådgivere og utdanningsledere. Vi ønsker å bidra til å øke bevisstheten blant denne gruppen om relevansen av språk- og kulturkompetanse og dobbeltkompetanse, og den økende etterspørselen av denne type kompetanse. På denne måten håper vi at denne gruppen vil bidra til å få flere unge til å velge utdanningsløp som inkluderer språk- og kulturkompetanse.
  • Den tredje målgruppern er unge, foreldre og foresatte som vi ønsker å bevisstgjøre på samme måte som de to andre gruppene i prosjektet.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret