Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Næringslivet


Her vil du finne forskjellig informasjon om hvorfor bedrifter bør satse på fremmedspråk. Videoer, intervjuer, rapporter, statistikk og lenker utgjør til sammen en verktøykasse for bedrifter som ønsker å vite mer om verdien av språk- og kulturkompetanse i næringslivet. Nedenfor følger en kort oppsummering.

Språk- og kulturkompetanse i næringslivet – hvorfor bør bedrifter satse på fremmedspråk?

Sentrale funn fra NHOs kompetansebarometer 2018:

  • Over 50 % av NHOs medlemsbedrifter oppgir behov for engelsk og fremmedspråk i sin bedrift
  • Bedriftene oppgir at fremmedspråk sin viktigste funksjon for bedriftene er i relasjon med kunder og oppdragsgivere

Handel med utlandet – tall fra SSB

  • Norge eksporterte varer for 997,4 milliarder kroner i 2018
  • Norge importerte varer for 710,3 milliarder kroner i 2018
  • 8 av 15 av de største handelspartnerne er land som klassifiseres med «moderate» til «lave» engelskkunnskaper av EF. (Kina, Frankrike, Italia, Spania, Sør-Korea, Japan, Russland, Brasil)

Engelskkunnskaper i verden – Education First

  • 8 av 15 av de største handelspartnerne er land som klassifiseres med «moderate» til «lave» engelskkunnskaper av EF. (Kina, Frankrike, Italia, Spania, Sør-Korea, Japan, Russland, Brasil)
  • Norge er nummer 4 på listen. Det betyr at nesten samtlige land i verden har DÅRLIGERE engelskkunnskaper enn oss

Stor sannsynlighet for tapte muligheter og markedsandeler som følge av manglende språk- og kulturkompetanse

  • En britisk studie fra 2013 anslår at Storbritannia taper 48 milliarder pund i året på grunn av manglende språk- og kulturkompetanse. Ingen lignende studier er gjennomført i Norge, men for alle som mener engelsk er nok er det grunn til å sammenligne seg med dette funnet.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret