Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Om prosjektet


Fremmedspråksenteret med i europeisk samarbeidsprosjekt
Fremmedspråksenteret har, i samarbeid med det skotske fremmedspråksenteret SCILT og det nyetablerte danske fremmedspråksenteret, Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, fått innvilget nesten 200.000 Euro fra Erasmus+ for å gjennomføre samarbeidsprosjektet:

Generation Global – Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future

Prosjektets overordnede målsetning er å øke bevisstheten om verdien av flerspråklighet og interkulturell kompetanse for fremtidens arbeidstakere og arbeidsgivere.

Prosjektet har en varighet på tre år og vil avsluttes i 2021. Innen den tid vil tre hovedmålgrupper ha vært i fokus:

  • Næringslivet
  • Rådgivere og utdanningsledere
  • Elever og foresatte

Nyheter, publikasjoner, arrangementer og hendelser knyttet til prosjektet vil bli oppdatert på en egen side på Fremmedspråksenterets nettsider, hvor det vil være mulig å følge utviklingen.

Prosjektet fikk god vurdering og i tildelingsbrevet ble det blant annet skrevet:

This is a strong consortium of key national actors in the language world of their country, reinforced by a network of relevant associated partners who will provide valuable support.” - Erasmus+ Assessors Application Feedback

Prosjektgruppa har allerede hatt et forberedende møte i Glasgow, og prosjektet ble formelt startet på Den europeiske språkdagen, 26. September.
Fremmedspråksenteret er stolte over å delta i dette prosjektet sammen med SCILT og Aarhus Universitet og ser frem til et godt samarbeid.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret