Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Prosjektfaser


Prosjektet Generation Global gjennomføres fra 2019 til 2021 i tre faser. I hver fase arbeider vi med å bygge opp en god og praktisk informasjonsdatabase som henvender seg til prosjektets tre målgrupper,:

Vi starter med målgruppen for næringslivet, med fokus på personer som har det som en del av sine oppgaver å ansette og lede medarbeidere som har språk- og kulturkompetanse som en del av sine kvalifikasjoner og som er viktige for bedriften. Basert på dette lager vi en verktøykasse som inneholder videoer, statistikk og lenker. I tillegg skal vi holde et seminar og et webinar.

  • Neste fase henvender seg til rådgivere og utdanningsledere. Også her skal vi lage en verktøykasse med lignende innhold, samt holde seminar og webinar.
  • I siste fase er det elever, foreldre og foresatte som er målgruppen, og vi vil jobbe på samme måte som for de to andre målgruppene.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret