Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Samarbeidspartnere


Prosjektet Generation Global er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Skottland, Danmark og Norge.

Du kan lese mer om de enkelte samarbeidspartnerne nedenfor.

Skottland

scilt_logo_250.png

Danmark

aarhus_logo_250.png

 

 

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 08.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret