Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Videoer


Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 02.10.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret