Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Velkommen på våre språkvalgsider. Sidene samler praktisk informasjon om valg av språkfag. Vårt mål er å hjelpe dere som jobber som rådgivere og karriereveiledere i skolen så godt vi kan når dere skal hjelpe elevene til å velge språkfag i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Vi håper at sidene bidrar til at så mange som mulig velger å satse på fremmedspråk.

I menyen til venstre finner dere en oversikt over våre valgbrosjyrer og språkhefter. Vi har også intervjuet språkbrukere og samlet tips til språkvalgaktiviteter på skolen. I tillegg finner dere årlige analyser av fagvalgstatistikken.

Ta gjerne kontakt med info@fremmedspraksenteret.no hvis dere har spørsmål.

Du kan bestille brosjyrer og hefter på vårt bestillingstorg.

Obs! Vi har egne språkvalgsider for elever: sprakvalg.no / sprakval.no. Sidene inneholder kortfattet informasjon om noen av de språkene som elevene kan velge i skolen.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.04.2018 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret