Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Statistikk og analyse


Nedenfor finner du analyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over valg av engelsk og fremmedspråk i ungdomsskolen, videregående opplæring og UH-sektor.


Analyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over elevenes valg av fremmedspråk i ungdomsskolen

   
Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019 Fremmedspråksenteret 2019
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018 Fremmedspråksenteret 2018
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-2017 Fremmedspråksenteret 2017
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Fremmedspråksenteret 2016
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet.
En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet
Fremmedspråksenteret 2015
Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Fremmedspråksenteret 2014
Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller Fremmedspråksenteret 2013
Fremmedspråk på ungdomsskolen 2012/2013: spansk, tysk og fransk dominerer bildet Fremmedspråksenteret 2013
Valg av fremmedspråk: Hvorfor velger gutter og jenter forskjellig? Fremmedspråksenteret 2013
GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet Fremmedspråksenteret 2012
Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 - utvidet analyse Fremmedspråksenteret 2011
Elevtall ungdomstrinnet 2010-2011 Fremmedspråksenteret 2011
Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010 (utvidet notat) Fremmedspråksenteret 2010
Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010 (kort notat) Fremmedspråksenteret 2010
Elevtall ungdomstrinnet 2008-2009 (notat) Fremmedspråksenteret 2009
Valg av fremmedspråk i grunnskolen (kartlegging) Fremmedspråksenteret 2008
Fra tilvalgsfag til fremmedspråk/språklig fordypning - erfaringer og forventninger (prosjekt) Fremmedspråksenteret 2008
Utviklinga av motivasjonen hos nybegynnerelever i tysk, fransk og spansk på ungdomsskolen (prosjekt) Fremmedspråksenteret 2007

Til toppen av sidenAnalyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over elevenes valg av engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring

   
Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2018-2019 Fremmedspråksenteret 2019
Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 2017-2018 Fremmedspråksenteret 2018
Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2016-2017 Fremmedspråksenteret 2017
Elevane sitt val av framandspråk i vidaregåande skule Fremmedspråksenteret 2016
Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene Fremmedspråksenteret 2015
Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 Fremmedspråksenteret 2014
Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat) Fremmedspråksenteret 2013
Elevtall videregående trinn 2011-2012 (notat) Fremmedspråksenteret 2012
Elevtall videregående trinn 2010-2011 (notat) Fremmedspråksenteret 2011
Elevtall videregående trinn 2009-2010 (notat) Fremmedspråksenteret 2010
Valg av språk i vgs. våren 2008 (undersøkelse) Fremmedspråksenteret 2008
Søkere til videregående opplæring 2008/2009 (tall og analyser) Fremmedspråksenteret 2008
Valg av språk i vgs. våren 2007 (undersøkelse) Fremmedspråksenteret 2007
Søkere til videregående opplæring 2007 (tall og analyser) Fremmedspråksenteret 2007

Til toppen av sidenAnalyser av studentenes valg av engelsk og fremmedspråk.
Tallene stammer fra Samordna opptak.

   
Samordna opptak 2019: Prosentdelen studentar som vel framandspråk aukar Fremmedspråksenteret 2019
Samordna opptak 2018: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar Fremmedspråksenteret 2018
Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad Fremmedspråksenteret 2017
Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar Fremmedspråksenteret 2016
Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Fremmedspråksenteret 2015
Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014 Fremmedspråksenteret 2015
Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Fremmedspråksenteret 2014
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2013 (notat) Fremmedspråksenteret 2013
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2012 (notat) Fremmedspråksenteret 2012
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2011 (notat) Fremmedspråksenteret 2011
Søkertall og opptakstall, høyere utdanning i fremmedspråk, studieåret 09-10 (notat) Fremmedspråksenteret 2010
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2009 (notat) Fremmedspråksenteret 2009
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2008 (notat) Fremmedspråksenteret 2008
Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007 (notat) Fremmedspråksenteret 2007

Til toppen av siden

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.11.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret