Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk


Prosjekt Fra tilvalgsfag til fremmedspråk / språklig fordypning –
erfaringer og forventninger
Språk Alle språk
Stikkord L97, tilvalgsfag, Kunnskapsløftet, fremmedspråk, språklig fordypning
Ansvarlig  Hokksund ungdomsskole v/ Gard Wigdahl Karlsnes
Periode desember 2007 – april- 2009

Kort prosjektbeskrivelse
Målet med prosjektet, som ble avsluttet april 2009, var å gjøre opp status over tilvalgsfag under L97 og å gjøre rede for skolens foreløpige erfaringer med – og forventninger til – fremmedspråk/språklig fordypning i Kunnskapsløftet. Prosjektet søker blant annet å klargjøre hvorfor våre elever har valgt slik de har gjort, hvorvidt det finnes noen sammenheng mellom valgt tilvalgsfag og karakterer i andre fag samt se på hvordan gruppestørrelser har endret seg både i løpet av L97-perioden og i takt med innføringen av de nye, endrede læreplanene.

Prosjektet favner vidt i arbeidsmetoder og søker å oppnå et bredt og saklig fokus gjennom intervjuer med skolepersonell og spørreundersøkelser rettet mot foreldre og elever. I tillegg inkorporerer prosjektet kvantitative undersøkelser av tilgjengelig statistikk fra skolens side. Prosjektet har også et sterkt rammeverkanalytisk fokus der man vil søke å se på sammenhengen mellom hva læreplanen og andre sentrale dokument sier og hvordan skolen omsetter dette til praksis.

Prosjektansvarlig
Gard Wigdahl Karlsnes er adjunkt med mellomfag i norsk og engelsk, samt ex.phil./ex.fac. fra Høgskolen i Telemark og studerer fransk ved Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt ved Hokksund ungdomsskole siden høsten 2005. Han underviser i norsk og engelsk og har hatt ansvaret for fransk siden skolen startet opp med dette faget høsten 2006.

Fremmedspråksenterets vurdering
Fremmedspråksenteret har sammen med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring fått støtte fra Utdanningsdirektoratet for å kartlegge ungdomsskoleelevers valg av fremmedspråk og språklig fordyping innen læreplanen for Kunnskapsløftet (se HER). Hokksund-prosjektet er et viktig supplement til denne undersøkelsen.

Publikasjoner
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapporten kan lastes ned HER (pdf).

Kontakt
Mer info fås direkte hos Gard Wigdahl Karlsnes (gard-w.karlsnes@ovre-eiker.kommune.no) eller FoU-koordinator på Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, Gerard Doetjes (gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69 21 58 36).

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Eva Thue Vold 11.01.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret