Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Ledige plasser ved workshops


Nedanfor finn du ei liste over workshopane i 2019.


Workshop 1/2019

"Learning environments where modern languages flourish"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på læringsvilkår for språk. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan vere t.d. lærarutdannar og/eller lærar, rektor, inspektør.

Språk: Engelsk, fransk og tysk
Dato: 7.-8. mars 2019
Søknadsfrist: 27. januar 2018
Informasjon om prosjektetprosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk, fransk eller tysk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 2/2018

“Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers”

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på Det europeiske rammeverket. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar med god kjennskap til Det europeiske rammeverket (CEFR).

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 3.-4. oktober 2018
Søknadsfrist: 17. juni 2018
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 3/2018
"Language for work - Tools for professional development"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på språklæring innen voksenopplæring. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar med erfaring frå voksenopplæring med elevar som har norsk som andrespråk.

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 23.-24. oktober 2018
Søknadsfrist: 28. mai 2018
Informasjon om prosjektet, prosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Workshop 4/2018
"A roadmap for schools to support the language(s) of schooling"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på språk og språkbruk på tvers av fag. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan være lærarutdannar og/eller lærar.

Språk: Engelsk og fransk
Dato: 15.-16. november 2018
Søknadsfrist: 17. juni 2018
Informasjon om prosjektetprosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk eller fransk, og send til info@framandspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.01.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret