Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Ledige plasser ved workshops


Nedanfor finn du ei liste over workshopane i 2019.


Workshop 1/2019

"Learning environments where modern languages flourish"

Framandspråksenteret søkjer ein deltakar frå Noreg til ein workshop med fokus på læringsvilkår for språk. Workshopen er i Graz, Austerrike. Søkjarane kan vere t.d. lærarutdannar og/eller lærar, rektor, inspektør.

Språk: Engelsk, fransk og tysk
Dato: 7.-8. mars 2019
Søknadsfrist: 27. januar 2018
Informasjon om prosjektetprosjektbeskriving og finansiering.
Fyll ut søknadsskjema på eitt av arbeidsspråka, engelsk, fransk eller tysk, og send til info@framandspraksenteret.no

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 01.04.2019 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret