Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Fullstendig publikasjonsliste


På denne siden finner du en fullstendig publikasjonsliste for Fokus på språk. Alle heftene foreligger i .pdf-format og kan lastes ned. 

Papirversjon kan bestilles fra Fremmedspråksenterets bestillingstorg.

Nr. 1 Kåre Solfjeld (2007): Andre fremmedspråk på ungdomstrinnet – med praktisk tilnærming 
Nr. 2 Magne Dypedahl (2007): Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren 
Nr. 3 Glenn Ole Hellekjær (2007): Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok!
Nr. 4 Se nr. 17 (revidert utgave).
Nr. 5 Se nr. 18 (revidert utgave).
Nr. 6 Godrun Gaarder (2008): Hvorfor lære tysk? (spesialutgave)
Nr. 7 Se nr. 21 (revidert utgave).
Nr. 8 Se nr. 23 (revidert utgave).
Nr. 9 Aud Marit Simensen (2008): Engelsk i verden (spesialutgave)
Nr. 10 Gunn Elin Heimark (2008): Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen
Nr. 11 Beate Lindemann (2008): Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet
Nr. 12 Rita Gjørven (2008): Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår
Nr. 13 Elin Nesje Vestli (2008): Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i fremmedspråkundervisningen
Nr. 14 Ingunn Hansejordet (2009): Grammatikken i spanskfaget. Rapport frå ei kvalitativ undersøking
Nr. 15 Berit Hope Blå (red.) (2009): Grunnleggende ferdigheter i engelsk
og fremmedspråk. Kompendium til Fremmedspråksenterets etterutdanningskurs

Nr. 16 Gerard Doetjes og Else Ryen (2009): Språkvalg på ungdomsskolen
Nr. 17 A. Avias, L. Engstrøm og R. Tobiassen: Fransk i verden (revidert utgave 2009)
Nr. 18 Atle Grønn: Russisk i verden (revidert utgave 2009)
Nr. 19 Øivind Andersen og Matilde Skoie (2009): Antikkens språk i verden
Nr. 20 Sissel Margrethe Børke (2010): Kinesisk i verden
Nr. 21 Øyunn Rishøi Hedemann: Spansk i verden (revidert utgave 2010)
Nr. 22 Rania Maktabi (2010): Arabisk i verden
Nr. 23 Kathrine Antonsen Vadøy: Tysk i verden (revidert utgave 2010)
Nr. 24 Britt W. Svenhard (red.) (2010): CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag
Nr. 25 Glenn Ole Hellekjær (2010): Språkmakt og avmakt. Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen.
Nr. 26 Kirsten Palm (2010): Morsmål som andrespråk. Sluttevaluering av prosjekt i Trondheim kommune.
Nr. 27 Kristin Thue Vold (2011): Italiensk i verden
Nr. 28 Britt W. Svenhard (2012): CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole  (Vedleggshefte FPS 28)
Nr. 29 Gerard Doetjes og Eva Thue Vold (2012):
Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging.
Nr. 30 Daniel Gundersen (2012): Japansk i verden
Nr. 31 Gerard Doetjes (2013): Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene
Nr. 32 Berit H. Blå og Karin D. Pettersen (2014): Lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk og fremmedspråk
Nr. 33 Diana Santos (2015): Portugisisk i verden
Nr. 34 Anja Vranic (2016): Koreansk i verden
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 12.05.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret