Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Forskingsprosjekter


 


Framandspråksenteret har gitt økonomisk og/eller fagleg støtte til ein rekke forskingsprosjekt innan framandspråk og framandspråkdidaktikk. Under finn du ei oversikt over dei prosjekta vi har støtta.

Prosjekttittel

 

Språk

 

Ansvarlig

         
Engelsk er ikke nok
LES MER
 

Alle språk

  Glenn Ole Hellekjær i samarbeid med Sigmund Kvam
         
Bruk av og behovet for fremmedspråk i offentlig sektor
LES MER
  Alle språk   Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo v/ Glenn Ole Hellekjær
         
Evaluering i engelskspråklig undervisning i ikke-språkfag i høyere utdanning
LES MER
  Engelsk   Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo
         
Kunnskapsløftet i engelskfaget
LES MER
  Engelsk   Ion Drew, Universitetet i Stavanger
         
Ungdomsskolelæreres forståelse av og utfordringer i forhold til ”praktisk tilnærming” i 2. fremmedspråk
LES MER
  Fransk   Gunn Elin Heimark, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo
         
EuroComGerm
LES MER
  Germanske språk   Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt (Tyskland)
         
Grammatikken i spansk som andre framandspråk
LES MER
  Spansk   Ingunn Hansejordet, Universitetet i Bergen
         
Utviklinga av motivasjonen hos nybegynnerelever i tysk, fransk og spansk på ungdomsskolen
LES MER
  Tysk, fransk og spansk   Beate Lindemann, Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø
         

Se også utviklings-/skoleprosjekter og elevenes fagvalg - statistikk og analyse.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.05.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret