Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Temasider


På disse sidene vil du finne informasjon om og fra forskning på ulike språkovergripende tema med relevans for fremmedspråklæring og -didaktikk. Temasidene gir smakebiter fra nyere forskning på det aktuelle området, samt noen tips til videre lesing. Velg tema i menyen til venstre.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.05.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret