Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Utviklings-/skoleprosjekter


 


Fremmedspråksenteret har gitt økonomisk og/eller faglig støtte til en rekke skole- og utviklingsprosjekter innen fremmedspråk og fremmedspråkdidaktikk. Under finner du en oversikt over de prosjektene vi har støttet.

Prosjekttittel

 

Språk

 

Ansvarlig

         
Fremmedspråk i det 13-årige løp
LES MER
  Alle språk   Frogn kommune v/ Katti Anker Teisberg og Frogn vgs. v/ Astrid Petersen
         
Tverrfagleg kurs i grammatikk
LES MER
  Alle språk   Volda vgs. v/Inge Kvamme og Oddrun Torvik
         
Autentisk kommunikasjon – direkte fra pulten
LES MER
  Engelsk   Frode Heichelmann, Indre Troms vgs.
         
Veiledet lesing som undervisningsmetode i engelsk
LES MER
  Engelsk   Maridalen skole (Oslo) v/ Mari Steen-Paulsen
         
Fra tekst til språk. Barne- og ungdomslitteratur i engelskfaget
LES MER
  Engelsk   Marnar ungdomsskole v/ Berit Andreassen i samarbeid med Signe Mari Wiland v/ Universitetet i Agder
         
Hør hva jeg kan! Styrking av muntlige ferdigheter
LES MER
  Fransk, spansk, tysk   Kastellet skole (Oslo) v/ Anita Nyberg
         
Utprøving av kinesisk (Trondheim)
LES MER
  Kinesisk (mandarin)   Sverresborg skole v/ rektor Bernt Johan Aune
         
Russisk - læring på ungdommens frekvens
LES MER
   Russisk   Kirkenes kompetansesenter v/ Unni Sildnes og Manndalen skole v/ Marina Olsen
         
Deutsch mal anders!
LES MER
   Tysk   Halden vgs. v/ Eli Kvifte og Claudine Wauthier
         
Tysk i undervisningen
LES MER
  Tysk   Den tyske skole i Oslo - Max Tau v/ Dörte Obst
         
Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen
LES MER
  Tysk   ARM Lingua v/ Anita Listou (Halden)
         
Saman utgjer me ein skilnad!
LES MER
  Tysk, spansk og engelsk   Vigrestad storskule v/ Anne Britt Heimdal
         
         
         

Se også forskningsprosjekter og elevenes fagvalg - statistikk og analyse.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 24.05.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret