Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Den europeiske språkprisen - European Label


 

  Språkprisen European Label ble lansert av EU i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. I Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildeling av utmerkelsen.

 

Hensikten med European Label er å vise betydningen av språkopplæring og språkkompetanse, og å bidra til utvikling og nytenkning rundt språkopplæring i deltakerlandene innen EU og på Island og i Norge.

Utmerkelsen tildeles årlig til ett eller flere prosjekter med relevans for grunnopplæringen i form av reisestipend eller midler til videreføring eller informasjonsspredning knyttet til prosjektet. Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner kan innstilles til prisen. Utmerkelsen tildeles av nasjonale juryer i henhold til felles europeiske og egne nasjonale kriterier.

Synliggjøring i Europa og kontakt med vinnerprosjekter og fagmiljøer i andre land har betydd mye for tidligere norske vinnere.Fra og med 2008 utnevnes det i tillegg en språkambassadør. Vinneren 2008 var sportsjournalist Dag Erik Pedersen.
LES MER 

 

Tidligere vinnere

Vinner 2015

Vinner 2011

Vinner 2010


Vinner 2009


Vinner 2008

Vinner 2007

Vinner 2006


  Europa-kommisjonens nettsider om European Language Label

SIUs nettsider om European Language Label

European Label i andre land

European Label
Project database


 
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.08.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret